S.ORIGIN - DÒNG ÁO THUN KHÁNG KHUẨN & CHỐNG UV | 100% COTTON