1000+ Sản Phẩm Chính Hãng. Cập Nhập Mỗi Ngày

Hướng dẫn lấy Mã đơn hàng

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ ĐƠN HÀNG TRÊN ỨNG DỤNG SPORTPRO

Bước 1: Quý khách hàng vui lòng đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Sportpro

Bước 2: Tại mục Tài khoản, Quý khách chọn Lịch sử mua hàng

 

 

 

Bước 3: Tại danh sách Lịch sử mua hàng, Quý khách chọn vào đơn hàng cần xem chi tiết